Sd.Kfz. 9 FAMO                                                                                                     / page 1 of 1 /

Zobrazené vozidlo pracovalo jako bagr v kamenolomu. Přestavbou tak ztratilo původní karoserii a motor byl nahrazen elektrickým. Po vyřazení z provozu bylo ponecháno v lese svému osudu. Při renovaci byla vyrobena nová kompletní karoserie.