KRUPP L 2 H 143 (KRUPP-PROTZE)                                                              / page 1 of 1 /

Na tato vozidla se vyrábí kompletní karoserie.